Събития

Подкрепи своето училище за да спечели 2000 лв.

Подкрепи своето училище за да спечели 2000 лв.
От 1 до 30 септември 2019 г. всеки клиент, пазарувал в който и да е от обектите във Varna Mall, може да получи талон за участие в кампанията и да подкрепи едно от училищата на територията на град Варна, за да спечели сумата от 2000 лв.

За всеки изхарчени 10 лева клиентът получава по един талон, който носи 1 точка на училището, за което избере да гласува, както и възможността за участие в томбола с над 300 награди  -  ученически и спортни раници, комплекти за рисуване, третрадки, пишещи средства, калсоьови, папки, футболни топки, фризбита и други спортни аксесоари, ваучери за пазаруване и консумация предоставени от търговските обекти във Varna Mall.

Няма ограничения в броя на гласуванията с касов бон/бонове в подкрепа на любимото училище и респективно участие в томболата с награди.

Талон/и за участие се получават на бюро „Информация” във Varna Mall срещу предоставяне на касов бон или бонове. Талоните се попълват лично от клиента и се поставят в специално декорирана кутия.  Наградите в томболата ще бъдат теглени на: 10, 17, 24 и 30 септември 2019 година.

Специално приложение в уебсайта на Varna Mall: Подкрепи своето училище - онлайн приложение линк, предоставя възможност на желаещите и за онлайн гласуване в подкрепа на любимото училище. Онлайн гласуването не е обвързано с покупка и е еднократно. Всеки глас носи една точка за избраното училище. Ежеседмично, до името на всяко училище в общия списък, ще се публикува общия брой гласове, получени до момента като сбор от гласовете, подадени чрез талоните за пазаруване и тези в уебсайта, които се отразяват автоматично.

В кампанията участват само училищата на територията на град Варна.

В края на кампанията училището с най-висок процент, получен от съотношението между общия брой гласове, акумулирани от онлайн гласуването и чрез талоните при пазаруване, отнесено към броя на учениците в него, ще получи сумата от 2000 лв.

Печеливши от тегленето на 10 септември 2019:

Мария Онник Симонова - спортна раничка Varna Mall
Елена Георгиева Мандажиева - спортна раничка Varna Mall
Румяна Стоянова Стоянова - комплект цветни класьори
Пламен Адрианов Паскалев  - спортна раничка Varna Mall
Александър Мартинов Гарвански - спортна раничка Varna Mall
Айджан Орханова Рамизова  - въже за скачане
Стефани Валериева Желязкова - въже за скачане
Виктория Димова Георгиева  - въже за скачане
Мария Пламенова Петрова - въже за скачане
Калоян Красимиров Маринов - спортна раничка Varna Mall
Николай Диянов Нейков - футболна топка
Цветомира Красимирова Михалева  - футболна топка
Тони Делянов Йорданов - ваучер за пазаруване на стойност 20 лв. от Tendenz
денислав драгомиров костов - немски комплект за рисуване от Orange Center
Михаил Куртев - немски комплект за рисуване от Orange Center
Петър Цветанов Алистаров - футболна топка
Лъчезар Златков Иванов - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Даниел Селвиев Маджаров  - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Христина Димитрова Добрева - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Християна Мариова Александрова - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Стамен Валентинов Иванов - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
София Свиленова Стоилова - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Виолета Д Дончева  - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Сияна Живомирова Киркорян - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Ния Миленова Русева  - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Галина Танева Тодорова - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Александър Руменов Желязков - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Михаил Янков Вълчев  - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Радослав Христомиров Желязков  - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Борис Грозев - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Калина Калоянова Тодорова  - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Виктор Калоянов Тодоров  - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Росица Георгиева Илиева - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Мартина Николева Димитрова - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Румяна Мариянова Маринова - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Николай Тодоров Неделчев - тетрадка А5 формат Varna Mall и молив с декорация
Анжелина Семизова - ученическа раница Roll Road от Orange Center
Иван Георгиев Георгиев - въже за скачане
Гергана иванова Георгиева - въже за скачане
Божидар Даниелов Кънчев - въже за скачане
Соня Стоева Владимирова - въже за скачане
Марина Павлинова Плугчиева - луксозна папка Faber-Castel
Йоанна Христова Панова - луксозна папка Faber-Castel
Даниел десиславов Станиславов - луксозна папка Faber-Castel
Елиф Первин Ибраим - луксозна папка Faber-Castel
Виолета Веселинова Петкова - луксозна папка Faber-Castel
Николай Василев Станев - комплект цветни класьори
Ванеса Емилова - комплект цветни класьори
Теодор Андреев Андреев - комплект цветни класьори
Симона Ивайлова Иванова - комплект цветни класьори

На всички печеливши са изпратени имейли с информация как могат да получат своите награди!
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „ПОДКРЕПИ СВОЕТО УЧИЛИЩЕ”
И ТОМБОЛА СНАГРАДИ НА VARNA MALL

I.    Организатор на кампанията

Кампанията се организира и провежда от търговския и развлекателен комплекс Мол Варна ЕАД,  известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”), с подкрепата на Община Варна.

Участниците в кампанията се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

II.    Продължителност на кампанията

Кампанията „Подкрепи своето училище” и участвай в томболата с награди на Varna Mall, се организира за периода от 1 до 30 септември 2019 г.

III.    Територия на кампанията

Кампанията се организира и провежда на територията на Varna Mall и в уебсайта на търговския център.

IV.    Механизъм на кампанията

През периода от 1 до 30 септември 2019 г. всеки клиент, пазарувал в който и да е от обектите във Varna Mall, може да получи талон за участие в кампанията и да подкрепи едно от училищата на територията на град Варна, за да спечели сумата от 2000 лв.
За всеки изхарчени 10 лева клиентът получава по един талон, който носи 1 точка на училището, за което избере да гласува, както и възможността за участие в томбола с над 300 награди  -  ученически и спортни раници, комплекти за рисуване, третрадки, пишещи средства, калсоьови, папки, футболни топки, фризбита и други спортни аксесоари, ваучери за пазаруване и консумация предоставени от търговските обекти във Varna Mall.

Няма ограничения в броя на гласуванията с касов бон/бонове в подкрепа на любимото училище и респективно участие в томболата с награди.

Талон/и за участие се получават на бюро „Информация” във Varna Mall срещу предоставяне на касов бон или бонове. Талоните се попълват лично от клиента и се поставят в специално декорирана кутия.  Наградите в томболата ще бъдат теглени на: 10, 17, 24 и 30 септември 2019 година.

Специално приложение в уебсайта на Varna Mall предоставя възможност на желаещите и за онлайн гласуване в подкрепа на любимото училище. Онлайн гласуването не е обвързано с покупка и е еднократно. Всеки глас носи една точка за избраното училище. Ежеседмично, до името на всяко училище в общия списък, ще се публикува общия брой гласове, получени до момента като сбор от гласовете, подадени чрез талоните за пазаруване и тези в уебсайта, които се отразяват автоматично.

В кампанията участват само училищата на територията на град Варна.

В края на кампанията училището с най-висок процент, получен от съотношението между общия брой гласове, акумулирани от онлайн гласуването и чрез талоните при пазаруване, отнесено към броя на учениците в него, ще получи сумата от 2000 лв.

V.    Видове награди в томболата

- 2 броя ученически раници Roll Road от Orange Center
 
- 4 немски комплекта за рисуване (скицник, моливи и боички) от Orange center
 
-  2 ваучера за пазаруване на стойност 20 лв. от Tendenz

-  10 ваучера за паразуване на стойност 10 лв. от New Yorker

-  20 броя спортни ранички Varna Mall
  
- 100 броя тетрадки А5 формат Varna Mall и молив с декорация
            
- 20 броя луксозни папки Faber-Castel

- 20 комплекта (3 броя) цветни класьори

-  50 броя въжета за скачане

- 10 броя футболни топки

- Други тематични подаръци

VI.    Процедура за получаване на наградите

Всички печеливши от томболата ще бъдат информирани на посочения от тях мейл адрес, а имената им ще бъдат публикувани в сайта на Varna Mall. Наградите се получават от бюро Информация от 1 след 11 септември 2019 г.
Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен родител / настойник. В края на кампанията  училището с най-висок процент, получен от съотношението между общия брой гласове, акумулирани от онлайн гласуването и чрез талоните при пазаруване, отнесено към броя на учениците в него, ще получи сумата от 2000 лв. (две хиляди лева).

VII.    Право на участие

В кампанията имат право да участват всички клиенти на Varna Mall, пазарували на територията на търговския център на стойност над 10 лв. В онлайн гласуването за любимото училище могат да гласуват всички, които посетят www.varnamall.bg

VIII.    Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.
1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, фамилия и имейл. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от GDPR, който, приемайки условията на кампанията, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в кампанията, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в кампанията, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Мол Варна“ ЕАД, ЕИК 200169041, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, бл. 2, ет. 11, ап. 20, контакт: popova@varnamall.bg

IX.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите някоя от специалните награди в томболата на Varna Mall, получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.
X.    Прекратяване на кампанията

Организаторът има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на кампанията, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на кампанията ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на Интернет адрес www.varnamall.bg за периода на кампанията.

Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.Сеп

П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30