Отдаване на площи

Управляващо дружество: Риджънтс Пропърти Адвайзърс
www.regents.bg

Площи под наем: 02 950 52 35,E-mail: office@regents.bg
___

Стефан Куцаров
Мол Мениджър

Ваня Попова - 0882 028 882,E-mail: vpopova@regents.bg
Маркетинг Мениджър
Varna Mall

Виж рекламна брошура: Varna Mall 2021