Отдаване на площи


Виктория Костадинова
Лизинг експерт

Моб.: 0882 710 810

Е-mail: kostadinova@varnamall.bg