Магазини

AVVA
brandlogo brandlogo brandlogo

AVVA

citylight-AVVA-01.jpg
AVVA - бранд със световни позиции в мъжката мода, синоним на елегантност, високо качество и отличен дизайн, вече е в България, ексклузивно във Varna Mall. Магазинът на марката, чиито облекла и обувки се предлагат в повече от 4000 търговски обекта по целия свят, беше официално открит на 5 април с атрактивни отстъпки за клиентите.

От 2000 г. до днес брандът е регистриран  в 120 държави в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия, има 73 фирмени магазина в Турция и 30 извън страната. Рекламно лице на търсените мъжки дрехи, обувки и аксесоари е звездата на турската музикална поп сцена Мурат Боз.

Представителният магазин във Varna Mall ще даде шанс на жителите и гостите на града да се докоснат до концепцията на AVVA за цялостната визия на модерния мъж през ХХI век – изискан стил в класическото и всекидневното облекло, качество без компромиси, удобство и практичност, оригинален дизайн с младежки дух, нови и актуални модели за всеки сезон. 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМО КАМПАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО
НА МАГАЗИН AVVA: „ПОДАРЪК ЗА ТЕБ ОТ AVVA”


I. Организатор на кампанията
Кампанията се организира и провежда от “Монтепиано фешън” ЕООД („Организатор на кампанията”).

II. Продължителност на кампанията
Кампанията „Подарък за теб от AVVA“ се провежда за периода от 5 до 7 април 2019 година.

III. Право на участие
Участието в Kампанията „Подарък за теб от AVVA” е обвързано с покупка.
В Kампанията имат право да участват всички физически лица, които към датата на заявяване на желание за участие в Кампанията са навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Монтепиано фешън ЕООД и членове на техните семейства.

IV. Територия на кампанията
Кампанията „Подарък за теб от AVVA“ се организира и провежда в търговския обект на „Монтепиано фешън“ ЕООД - магазин AVVA, намиращ се във Varna Mall, на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 186.

V. Механизъм на камапанията
5.1. За участие в Кампанията, желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум 50 (петдесет) лева, с включен ДДС, в магазин AVVA в периода 5-7 април 2019 г.
5.2. Желаещите да участват в Кампанията трябва да заявят своето желание, като попълнят формуляр за участие, който ще получат на касата в магазин AVVA.
5.3. Желаещите да участват в Кампанията трябва да попълнят коректно формуляра за участие със своите лични данни – две имена (име и фамилия) и имейл адрес* (*опционално, при желание да получават бюлетин на магазин AVVA). За участие в Кампанията е необходимо обработването на личните данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел VII „Информация, свързана със защитата на личните данни (ОРЗД)“.
5.4. Върху касовата бележка, удостоверяваща покупка на стойност минимум 50 (петдесет) лева, с включен ДДС, се поставя печат на Организатора на Кампанията и касовата бележка се връща на Участника.

С участието си в Кампанията всеки участник приема и се съгласява с тези правила, включително частта им относно защитата на лични данни.
Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

V. Награди

50 бр. ваучери за пазаруване на стойност 20 лв. в магазин AVVA. Ваучерът се ползва за следваща покупка в периода 8 до 30 април 2019 г., при пазаруване над 50 лв.

VI. Определяне на печелившите. Получаване на наградите

Всички награди следва да бъдат потърсени и получени от печелившите Участници незабавно след спечелването, в противен случай Организаторът на Кампанията няма да е длъжен да предоставя награди, а спечелил Участник губи правото си да получи спечелената от него награда. Организаторът на Кампанията не носи отговорност пред неявилите се в срок за получаване на награда Участници в Кампанията.
Награди получават единствено първите 50 (петдесет) Участника, направили покупка съгласно настоящите правила и заявили желание за участие в Кампанията.
При получаване на награда спечелилият Участник следва да подпише приемо-предавателен протокол.
След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Кампанията му предоставя наградата.

VII. Информация, свързана със защитата на личните данни (ОРЗД)
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни.

7.1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):
„Монтепиано Фешън“ ЕООД, ЕИК 205563289, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1164, район р-н Лозенец, ул. Златовръх No 50, ап. 1, контакт: popova@varnamall.bg

7.2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
За целите на участието в Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – две имена (име и фамилия) и имейл адрес* (*опционално, при желание да получават бюлетин на магазин AVVA). Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на Кампанията, се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията.

7.3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
Данните, необходими за участие в Кампанията, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 12 месеца, след приключване на Кампанията. След което личните данни ще бъдат заличени.

7.4. Съгласие за получаването на рекламен бюлетин (Newsletter) по имейл
Цел на обработването на данни:  Целта на обработването на данните в рамките на заявлението за получаване на бюлетин, е информирането на абонатите на бюлетина относно актуални новини и промоции за магазин AVVA.
Щом се регистрирате за получаването на безплатния бюлетин на AVVA, Вие се съгласявате, “Монтепиано фешън“ ЕООД  да обработва Вашия имейл адрес и имена, за да може да Ви се изпраща информационен бюлетин на AVVA по имейл и за да бъдете информирани в този бюлетин относно актуални новини и промоции.
По всяко време можете да оттеглите съгласието за получаване на бюлетина на AVVA с действие занапред, като активирате съответния линк за отписване в някой от бюлетините или изпратите имейл до info@avva.bg. След това повече няма да получавате бюлетини.
Получатели/Категории получатели: До събраните в рамките на абонирането на бюлетин данни достъп има само определен отдел в “Монтепиано фешън“ ЕООД, на който е възложено разработването и обслужването на изпращането на бюлетина. Ако за осъществяване на изпращането на бюлетина се ползват услугите на други обработващи лични данни, те са задължени с договор, съгласно член 28 от ОРЗД, и съответно проверени за наличие на адекватни организационни и технически мерки за сигурност.
Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Ако оттеглите Вашето съгласие за получаването на бюлетин от AVVA, достъпът до данните от Вашия абонаментен  акаунт се спира незабавно и след това те се изтриват. Вследствие на това вече по никакъв начин няма да получавате информационни имейли от AVVA.

7.5.    Вашите права като субект на данни:
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице, или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в Кампанията, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай Участникът губи правото на участие в Кампанията.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл, на длъжностното лице по защита на личните данни.

7.6.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Монтепиано Фешън“ ЕООД, ЕИК 205563289, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1164, район р-н Лозенец, ул. Златовръх No 50, ап. 1., контакт: popova@varnamall.bg

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в „Подарък за теб от AVVA” получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на Кампанията
Организаторът на Кампанията има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на Кампанията и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на Кампанията ще бъдат достъпни на интернет адрес www.varnamall.bg за периода на Кампанията.

С участието си в Кампанията участниците се съгласяват с Официалните правила.AVVA AVVA AVVA
« Назад към списъка
  • Етаж: 1
  • Обект номер: 27