Промоции

Промоция в KFC – всеки вторник

15. септември 2020 - 20. октомври 2020

Промоция в KFC – всеки вторник

Вторник – ден за промоции в KFC | Varna Mall! Само на място в търговския център - цяла кофа с 9 стрипса и 9 пикантни крилца за 9.99 лв. !!!