English

Новини

Отворено писмо до Министерски съвет на Република България от СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РИТЕЙЛ ЦЕНТРОВЕТЕ

07. април 2021
Отворено писмо до Министерски съвет на Република България от СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РИТЕЙЛ ЦЕНТРОВЕТЕ

Отворено писмо до Министерски съвет на Република България

Сряда, 07 Април 2021

До: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №1, гр. София


На вниманието на Бойко Борисов -
Министър-председател на Република
България


Копие до:
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Адрес: гр. София, пл. "Света Неделя" № 5
На вниманието на Костадин Ангелов-
Министър на здравеопазването


От: СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
РИТЕЙЛ ЦЕНТРОВЕТЕ


Уважаеми г-н Борисов, Уважаеми г-н Ангелов,
С настоящото отворено писмо бихме искали да призовем големите търговски центрове в страната, както и големите нехранителни магазини, да бъдат отворени на 12 април и настояваме за справедливо отношение на държавата спрямо всички компании в сектора.

В началото на месеца за пореден път браншът ни беше поставен в пълна неяснота по отношение на това кога и как ще може да възобнови дейността си – без конкретни аргументи защо се прави това и без никаква информация докога финансовата тежест от предприетите мерки ще пада само върху отделни сектори, сред които е и нашият.

Близо 5 месеца сме затворени и към настоящия момент очакваме от държавата ефективна финансова подкрепа, тъй като програмите за подпомагане са насочени към малки и средни предприятия, към които повечето търговски центрове не спадат. Нямаме никаква яснота докога заетите в бранша над 150 000 души и техните семейства ще бъдат заложници на така създалата се ситуация и дискриминационни спрямо сектора решения.

Всичките ни опити да сътрудничим на институциите и заедно да намерим изход от кризата до момента остават без резултат, а действията ни – незабелязани.

За последната една година няма доказана връзка между дейността на търговските обекти и нарастването на броя на заразените в страната. В обектите ни строго се спазват всички установени международни стандарти за безопасност и се прилагат редица мерки за сигурност с доказана ефективност – задължителни маски, регулярна дезинфекция на общите части, засилена охрана и превенция на струпването на хора, забрана за посещение на лица под 18 години без
придружител и много, много други.

В заключение бихме искали да подчертаем, че както и до момента, може да разчитате на партньорство и подкрепа от наша страна. Разполагаме с експертите, опита и информацията, необходими за да възобновим дейността на центровете и гарантираме сигурността на нашите посетители, наематели и партньори.

С уважение,
гр. София
07.04.2021 г. Манол Гойгаджиев
Председател на БАРЦ