English

Новини

Българската асоциация за трансфер на технологии и иновации представи във Varna Mall проект за над 2 млн. евро

16. ноември 2020
Българската асоциация за трансфер на технологии и иновации представи във Varna Mall проект за над 2 млн. евро

С пресконференция във Varna Mall бе даден старт на международен проект, който ще помогне на незрящите и хората с увредено зрение да получават актуална информация и достъпни услуги на летища, железопътни, автобусни и морски гари.

Проектът ДАНОВА, финансиран над 2 млн. евро по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, бе представен пред медиите от Българската асоциация за трансфер на технологии и иновации (БАТТИ). Варненската неправителствена организация е българският представител в проекта, включващ 14 партньори от 9 европейски държави.

Целта е да се подобри обслужването на хората със зрителни проблеми до нивото на водещите в тази сфера държави от Северна и Западна Европа и САЩ. В транспортните центрове там има тактилни пътеки и парапети, аудиоприложения в сайтовете на летищата и гарите и други услуги в помощ на хората със зрителни проблеми.

Проучване на Европейския съюз на слепите показа, че над 30 млн. незрящи и частично виждащи не могат да пътуват самостоятелно, тъй като над 96% от европейската транспортна система, предимно в Дунавския регион, е недостъпна за тях“, коментира Димитър Бояджиян от БАТТИ. Според него добрите практики ще бъдат събрани, надградени и описани в наръчник, който ще се разпространява сред инвеститори, общини, НПО и транспортни оператори. С част от бюджета на проекта нововъведения ще бъдат реализирани в обектите на партньорите. За останалите интересуващи се организации е предвидено обучение на персонала за работа с незрящи.