Събития

St. Valentines GIVEAWAY - Общи правила, награди и условия за участие в играта

St. Valentines GIVEAWAY - Общи правила, награди и условия за участие в играта
Този "Свети Валентин" идва с награди от Varna Mall !!!

Как да ги спечелиш?
  • Направи артистична снимка в нашия тематичен фото кът, разположен в централно фоайе (може и с приятел/и)
  • Последвай ни в Instagram @varna_mall
  • Качи снимката в твоя Instagram профил и #VarnaMallValentinesDay
  • Отбележи в коментар под поста поне един приятел, който да предизвикаш да се включи в играта ни.
Имаш време до 16 Февруари

Може точно Ти да спечелиш една от нашите специални награди!!!

Общите правила и условия на играта са публикувани по-долу:


ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА “St. Valentines Giveaway”

1.    ОРГАНИЗАТОР - „Варна Мол“ ЕАД, ЕИК: 2058299188, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Аксаков“ №11А, ет. 5, офис, собственик на Търговски Център Varna Mall.
 
2.    МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  

Играта се провежда онлайн през профила на Varna Mall във Instagram и е достъпна през следния линк: https://www.instagram.com/varna_mall/

3.    ПЕРИОД НА ИГРАТА
 Играта "St. Valentines Giveaway” се провежда от 8 до 16 февруари 2023 г..
 
4.    УЧАСТНИЦИ И УСЛОВИЯ НА ИГРАТА
Правото на участие в играта не е обвързано с покупка.
Участници могат да бъдат: физически лица, които имат навършени 18 години и имат профил в Instagram.
Участниците в играта следва да са изпълнили следните условия:
•    Да следват  @varna_mall в Instagram.
•    Да направят снимка, сами или с приятел/и, в специално обособения тематичен кът в централното фоайе на Varna Mall
•    Да качат снимката в своя Instagram профил с хаштаг #VarnaMallValentinesDay
•    Да тагнат поне един свой приятел в коментар под поста за играта в Instagram

Всеки участник има право да участва без ограничение под публикацията, като последва страницата на Varna Mall в Instagram, качи снимка от тематичния кът с хаштаг #VarnaMallValentinesDay и тагне поне един свой приятел в коментар под поста.

Всеки отделен коментар, който отговаря на условията дава право на самостоятелно участие. Един участник има право да участва неограничен брой пъти с коментари под поста, но всеки участник може да получи само една награда.

В играта нямат право да участват служителите на „Варна Мол“ ЕООД.
 
5.    НАГРАДИ

-    3 бр. подаръчни ваучери за пазаруване в магазин New Yorker (Varna Mall) на стойност 50 лв. всеки.
-    10 двойни покани за филм по избор в кино Арена (Varna Mall) валидни до 28.02.2023 г. Поканите важат за всички филми с изключение на предпремиери и специални прожекции.

Подаръчните ваучери са предоставени изцяло от Търговски Център Varna Mall, собственост на „Варна Мол“ ЕАД.

Наградата е определена от Varna Mall и не подлежи на замяна с друг предмет или парична равностойност!
 
6.     ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ:
  • Организаторът въвежда имената на профилите на всички участници, отговарящи на условията за участие в играта еднократно, в нарочен списък („Списък“), в който се задават поредни номера за всеки коментар, който отговаря на условията.
  • Организаторът финализира Списъка с всички участници, които са изпълнили условията за участие до 23:59 ч. на 16.02.2023 г.
  • Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип на 17.02.2023 г. чрез електронен жребий (посредством автоматизиран софтуер) измежду всички участници, включени в Списъка.
  •  Имената на победителите ще бъдат обявени на 17.02.2023 г. в коментар на публикувания пост в Instagram, както и на: www.varnamall.bg
7.    ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И СРОК ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ
Печелившите участници могат да получат наградата си в срок от 18 до 28.02.2023 г. от офиса на управление на Varna Mall (етаж 3), всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. Поканите за филм по избор в кино Арена могат да бъдат получени и по електронен път.

8.    ДРУГИ
С участието си участникът дава изричното си съгласие, личните му данни, които се отнасят до провеждането на играта (име и фамилия или потребителско име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника), да бъдат обработвани за целите на играта на Търговския Център. Varna Mall информира участниците, че обработването на личните данни се извършва законосъобразно и добросъвестно в съответствие със законовите изисквания и разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Личните данни (име и фамилия или потребителското име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника) на участниците няма да бъдат съхранявани след изтичане на периода на играта.
Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати настоящата игра. Участниците ще бъдат надлежно уведомени посредством официално обявление в страницата на Varna Mall в Instagram https://www.instagram.com/varna_mall   и в сайта на Varna Mall https://varnamall.bg или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и каквото и да е обезщетение. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за претърпени вреди. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи каквито и да е компенсации или обезщетения на участниците в нея.

Съгласието с настоящите правила за участие и общи условия представлява изрично изявление със следното правно значение:
1.Участникът приема и се задължава да спазва настоящите правила за участие и общи условия на играта, подробно посочени тук;
2. Участникът желае да участва;
3. Участникът се съгласява при поискване и при необходимост да посочи лични данни (име и фамилия или потребителско име във Instagram, в случай че не съвпада с името и фамилията на участника), като се задължава да предостави точна и вярна информация относно личните си данни.
 
9.    СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че такова не бъде постигнато, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.
Настоящите условия са публикувани в профила на Varna Mall в Instagram и на https://varnamall.bg, като информация за играта може да се получи и на телефон: 0882028882
Организаторът на играта си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта "St. Valentines Giveaway"   В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им в профила на Varna Mall в Instagram и на интернет страницата https://varnamall.bg


Фев

П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28