Събития

КиноМаратон с Varna Mall - онлайн игра във Фейсбук

КиноМаратон с Varna Mall - онлайн игра във Фейсбук

В продължение на игрите от предходните две години, в които стотици фенове спечелиха безплатни билети за хитови заглавия и премиери в Кино Арена | Varna Mall продължава кампанията и през новата 2023 година.

Играта се провежда във Фейсбук страницата на Varna Mall (https://www.facebook.com/VarnaMall) и не е обвързана с покупка.

Всеки петък в пост за някой от новите филми от предстоящата кино седмица ще отправяме към Вас въпрос – лесен и забавен, и ще очакваме Вашите отговори. В понеделник на лотариен принцип ще бъдат изтегляни имената на печелившите, които ще получат по два безплатни пропуска за филм по избор в Кино Арена | Varna Mall.

КиноМаратон с Varna Mall“ ще продължи до 31 декекмври 2023 г.

......................................................................................

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на играта „КиноМаратон с Varna Mall” във Facebook

I.    Организатор на играта

Играта се организира от "Варна Мол" ЕАД, ЕИК: 2058299188, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Аксаков" №11А, ет. 5, офис 3, собственик на търговски център Варна Мол (Varna Mall), находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”).

Играта се провежда в официалната Фейсбук страница на Варна Мол (Varna Mall): www.facebook.com/VarnaMall

Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

II.    Продължителност на играта

Играта „КиноМаратон с Varna Mall” се организира за периода от 6 януари 2023 г. до  31 януари 2023 г.

III.    Територия на играта

Играта се провежда в официалната Фейсбук страница на Варна Мол (Varna Mall) - www.facebook.com/VarnaMall

IV.    Механизъм на играта

В новата игра на Varna Mall участниците имат шанс да спечелят безплатни пропуски (ваучера) за филм по избор. Те са валидни за Кино Арена | Varna Mall, за всички премиери, 2D и 3D филми по избор, включително и тези в зали LUXE и PREMIUM. Пропуските (ваучерите) не включват 3D очила и не са валидни за предпремиери и специални прожекции.

Всеки петък на страницата във Фейсбук на Варна Мол (Varna Mall) ще бъде публикувана информация, свързана с някой от най-новите филми от предстоящата кино седмица, към която ще има и забавен въпрос. Три дни след публикуането на играта на лотариен принцип ще бъдат изтегляни имената на печелившите, които ще получат по два безплатни пропуска (ваучери) за филм по избор в Кино Арена | Varna Mall.

Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на участниците.

Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които е публикувал. С публикуване на коментар към поста-игра, участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Фейсбук страницата на Varna Mall. Организаторът има правото да сваля от Фейсбук страницата на Varna Mall всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.

V.    Видове награди в томболата

Безплатни пропуски (ваучери) за билети, валидни за Кино Арена | Varna Mall, The Mall и Bulgaria Mall в гр. София, и Мол Марково Тепе в гр. Пловдив.

Важно: Ваучерите са валидни само, ако се използват през сайта на Кино Арена: www.kinoarena.com. Ваучерите не могат да бъдат използвани на касите на киното.

 При закупуване на билет/билети чрез използване на ваучер през сайта на Кино Арена www.kinoarena.com, клиента слдва следните стъпки:

 
1. Регистрация в сайта на кино Арена: www.kinoarena.com

2. Избира опцията "Закупуване" и съответния брой билети.

3. Избира места и потвърждава

4. На последната стъпка в полето ваучер, клиента въвежда кода на ваучера/ваучерите. След като ваучера бъде валидиран съответния брой билети в кошницата стават на нулева стойност. Ако клиента има достатъчно валидни ваучери, които да покрият всички билети, то сумата на цялата кошница става нула.

5. Клиента избира начин на плащане, съгласява се с общите условия и избира бутона "Купи билет". В случай, че общата сума е равна на нула (клиента има достатъчно ваучери, с които е покрил всички билети и няма покупки на храни и напитки), то билетите ще бъдат генерирани веднага без да се извършва пренасочване към платежната система. В случай, че общата сума е по-голяма от нула, клиента ще бъде пренасочен към избраната платежна система, където трябва да извърши плащане и при успешно такова, ще бъдат генерирани билетите. В случай, че плащането се провали по някаква причина и билети не бъдат издадени, ваучерите остават валидни за повторно използване.

*** При въвеждане на номера на ваучера в полето "Ваучер", същия се добавя към профила на клиента в сайта на Кино Арена. Дори и ваучера да не бъде използван, той остава прикачен в профила на клиента и може да се ползва само с този профил, освен ако клиента не го премахне собственоръчно. В случай, че клиента иска да подари/предаде ваучер, който е вече добавен в профила му, на друг, е неободимо първо да премахне ваучера от своя профил, секция "Ваучери
"

VI.    Процедура за получаване на наградите

Печелившите в томболата ще бъдат обявявани във Фейсбук страницата на Varna Mall непосредствено под всеки конкретен пост. Печелившите следва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение, за да разберат по какъв начин ще може да получат наградата.

VII.    Право на участие

В Играта имат право да участват физически лица, които имат навършени 18 години и имат профил във Фейсбук платформата.

VIII.    Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR): Риджънтс Пропърти Адвайзърс ЕАД, гр. София; Лице за контакт: Ваня Попова, Е-mail: vpopova@regents.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име и фамилия. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от GDPR, който, приемайки условията на кампанията, се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:

Данните, необходими за участие в кампанията, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 3 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:

Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в кампанията, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни: Ваня Попова, Е-mail: vpopova@regents.bg

IX.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите награда във Фейсбук играта на Varna Mall получават обявената предметна награда, а не паричната й равностойност.

X.    Прекратяване на играта

Организаторът има правото да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на : www.varnamall.bg за периода на играта.

Повече информация може да получите и на телефон: 0882 028 882.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.

Яну

П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31