Събития

Кино Лято с Varna Mall - онлайн игра във Фейсбук

Кино Лято с Varna Mall - онлайн игра във Фейсбук

Лятото е време за плаж и море, но и за нови приключения. Те Ви очакват от големия екран с „Кино Лято с Varna Mall“!

В новата игра на търговския център ВСЯКА СЕДМИЦА имате шанс да спечелите безплатни билети за най-хитовите заглавия и премиери в Кино Арена.

Играта се провежда във Фейсбук страницата на Varna Mall (https://www.facebook.com/VarnaMall) и не е обвързана с покупка.

Всеки четвъртък в пост за някой от новите филми от предстоящата кино седмица ще отправяме към Вас въпрос – лесен и забавен, и ще очакваме Вашите отговори. В понеделник на лотариен принцип ще бъдат изтеглени имената на печелившите, които ще получат ваучер за филма, който им е донесъл наградата.

„Кино Лято с Varna Mall“ ще продължи до 30 септември 2021 г.!

......................................................................................


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на играта „Кино Лято с Варна Мол” във Facebook


I.    Организатор на играта

Играта се организира от търговско-развлекателен център Варна Мол (Varna Mall), находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на кампанията”).

Играта се провежда в официалната Фейсбук страница на Варна Мол (Varna Mall): www.facebook.com/VarnaMall

Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg


II.    Продължителност на играта

Играта „Кино Лято с Варна Мол” се организира за периода от 8 юли до 30 септември 2021 г.


III.    Територия на играта

Играта се провежда в официалната Фейсбук страница на Варна Мол (Varna Mall) - www.facebook.com/VarnaMall


IV.    Механизъм на играта

Лятото е време за плаж и море, но и за нови приключения. Те Ви очакват от големия екран с „Кино Лято с Varna Mall“!

В новата игра на Варна Мол всяка седмица участниците имат шанс да спечелят безплатни билети за филм по избор под формата на ваучери. Ваучерите са валидни за кино Арена Варна Мол, за всички премиери, 2D и 3D филми по избор, включително и тези в зали LUXE и PREMIUM. Ваучерите не включват 3D очила и не са валидни за предпремиери и специални прожекции.

Всеки четвъртък на стената на Фейсбук страницата на Варна Мол (Varna Mall) ще бъде публикувана информация, свързана с някой от най-новите филми от предстоящата кино седмица, към която ще има и забавен въпрос. Всеки понеделник (до 10:00 часа) на лотариен принцип ще бъдат изтеглени имената на печелившите, които ще получат ваучер/и за филма, който им е донесъл наградата.

Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на участниците.

Всеки потребител участва еднократно в Играта, независимо от броя коментари, които е публикувал. С публикуване на коментар към поста-игра, участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от Участниците съдържание на Фейсбук страницата на Варна Мол. Организаторът има правото да сваля от Фейсбук страницата на Варна Мол всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания или тези Официални правила.


V.    Видове награди в томболата

Ваучери за билети, валидни за кино Арена Варна Мол.


VI.    Процедура за получаване на наградите

Печелившите в томболата ще бъдат обявявани във Фейсбук страницата на Варна Мол непосредствено под всеки конкретен пост. Печелившите следва да се свържат с Организатора посредством лично съобщение, за да разберат по какъв начин ще може да получат наградата.


VII.    Право на участие

В Играта имат право да участват всички физически лица на територията на България.


VIII.    Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR)

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.


1.    Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR): ДАРЗАЛАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Златовръх” № 50; Лице за контакт: Ваня Попова, Е-mail: popova@varnamall.bg

2.    Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име и фамилия. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква „а“ от GDPR, който, приемайки условията на кампанията, се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

3.    Срокове за обработване/заличаване на личните данни:

Данните, необходими за участие в кампанията, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 3 месеца след приключване на играта. След което личните данни ще бъдат заличени.

4.    Вашите права като субект на данни:

Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в кампанията, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

5.    Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни: ДАРЗАЛАС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Златовръх” № 50; лице за контакт: Ваня Попова,

Е-mail: popova@varnamall.bg


IX.    Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите награда във Фейсбук играта на Варна Мол получават обявената предметна награда, а не паричната й равностойност.


X.    Прекратяване на играта

Организаторът има правото да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.


XI.    Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.


Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на : www.varnamall.bg за периода на играта.

Повече информация може да получите и на телефон: 0882 028 882.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.