Събития

Instagram | игра "Честит 8 март от Varna Mall!" - официални правила за участие

Instagram | игра
"Честит 8 март от Varna Mall" | INSTAGRAM приключи!

Печелившите са @daisy0rainbow , която си пожела раница от Tendenz и @sevil_beyhan , която си хареса палитрата с гримове от Beauty Zone.
Честито на победителите!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ЧЕСТИТ 8 МАРТ ОТ VARNA MALL” | INSTAGRAM – 2019


I. Организатор на играта

Играта се организира и провежда от търговския и развлекателен център Мол Варна ЕАД, известен още като Varna Mall, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.

Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.varnamall.bg

Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на www.varnamall.bg

II. Продължителност на играта

Играта „Честит 8 март от Varna Mall” | Instagram се провежда за периода от 7 до 11 март 2019 година.

III. Територия на играта

Играта „Честит 8 март от Varna Mall” | Instagram се организира и провежда на територията на Република България.

IV. Механизъм на играта

Всеки желаещ да участва в играта „Честит 8 март от Varna Mall”  | Instagram трябва:
1. Да има профил в Instagram (www.instagram.com) според Условията за ползване на платформата: https://help.instagram.com/478745558852511
2. Да последва Instagram акаунта на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/)
3. Да коментира към поста на играта „Честит 8 март от Varna Mall” | Instagram, като тагне свой приятел/ка и напише на кой от подаръците би се зарадвал/а за 8 март.
На 11 март 2019 г. двама печеливши ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий. Имената на победителите ще бъдат обявени на страницата на Varna Mall в Instagram (https://www.instagram.com/varna_mall/)
Instagram не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра.

Участието в играта „Честит 8 март от Varna Mall” | Instagram не е обвързано с покупка.

Няма ограничения в броя на коментарите/тагове на различни приятели, направени от един профил, но в томболата с награди всеки участник присъства еднократно. 

V. Видове награди и процедури за получаване на наградите

1 брой палитра с гримове Mini Dream Palette от Beauty Zone
1 брой раница от магазин Tendenz

Процедура за получаване на наградите:

Печелившите ще бъдат обявени в Instagram страницата на Varna Mall (https://www.instagram.com/varna_mall/ ). За да получи своята награда, всеки печеливш трябва да изпрати лично съобщение към Instagram страницата на Varna Mall до 5 дни от обявяването на печелившите.  В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 5 дни след уведомяването за спечелване на награда, лицето губи своето право да получи наградата.
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж във Varna Mall) до 24 март 2019 година.

VI. Право на участие

В играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18 години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител / настойник.

VII. Публичност

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите

Спечелилите в „Честит 8 март от Varna Mall” | Instagram получават обявените предметни награди, а не паричната им равностойност.

IX. Прекратяване на играта

Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.


X. Съдебни спорове

Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите и на телефон 070013111.

С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.