Отдаване на площи

За повече информация :

Colliers International - retail.bulgaria@colliers.com
тел. 02/ 976 9 976